Inhoud

Rondom de notenbalken en de kop-en voetteksten zijn marges op te geven onder paginaopmaak.

In het plaatje hieronder zijn de marges te zien buiten het getekende paginakader

marges.jpg

musicad.nl
musicad.com
Marges