Inhoud paginaovergangen Opties

Als je een kader rondom iedere pagina wilt afdrukken kun je onder Opties|Paginaopmaak paginakader afvinken.

Paginakaders worden in de marge van de pagina afgedrukt, en wel ter breedte/hoogte zoals opgegeven bij kadermarge.

Een paginakader kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je naderhand je papier gaat versnijden (afdrukken op A4-formaat, maar je gebruikt alleen een gedeelte daarvan, bijv. voor marsboekjes e.d.)

marges.jpg

musicad.nl
musicad.com
Paginakader