Inhoud

De nootafstand is de afstand tussen twee noten en moet voor optimaal leesbare bladmuziek gerelateerd zijn aan de nootduur.

 

Een achtste noot moet in het algemeen minder ruimte innemen dan een kwartnoot. Meestal zul je een compromis willen tussen volledig proportioneel (ingenomen ruimte is recht evenredig met de nootduur) en equidistant (alle noten nemen evenveel ruimte in).

nootafstand.gif

 

MusiCAD gebruikt de kortste resp. langste duur die in de partituur voorkomt als basis voor de minimale en maximale weer te geven nootafstanden, waarbij de kortste noot de kleinste nootafstand krijgt. Nootafstanden geef je op onder opmaak. Met de sneltoetsen <Ctrl-leftarrow.gif><Ctrl-rightarrow.gif> kun je middels de daaraan gekoppelde opmaaksjablonen eenvoudig de nootafstanden aanpassen.

 

Een kleinste nootafstand van 100% komt overeen met anderhalf nootbolletje waardoor twee noten minstens een halve breedte uit elkaar liggen. Als de kleinste nootafstand onder de 67% komt zullen de kortste noten elkaar net kunnen raken.

 

Grootste nootafstand 100% komt overeen met 2 maal de kleinste afstand. 50% komt dus neer op equidistant. Afhankelijk van de minimale en maxmale voorkomende nootduur in de partituur zal 200% tot 400% vrijwel neerkomen op proportioneel. In de praktijk zal een grootste nootafstand rond de 100% een optimaal notenbeeld geven.

 

Voorbeelden:

Minimale nootafstand 100%, maximale nootafstand 100%; de langste noten nemen twee keer zoveel ruimte in als korte. Dit is de 'standaard instelling' en draagt bij aan een prettig leesbare bladspiegel.

schaling100.jpg

Minimale nootafstand 100%, maximale nootafstand 50%; alle noten nemen evenveel plaats in. De afstand tussen maatstrepen is dus nagenoeg alleen van het aantal noten afhankelijk (equidistant).

nootafstmin50.jpg

Minimale nootafstand 100%, maximale nootafstand 200%; de langste noten nemen 4x zoveel plaats in als de korte. Omdat de langste duur in dit geval 4 keer zo groot is als de kortste duur neemt iedere noot proportioneel ruimte in. Maatstrepen staan daarmee steeds ongeveer even ver uit elkaar.

nootafst200.jpg

Minimale nootafstand 50%, maximale nootafstand 100%;de langste noten nemen wederom 4x zoveel plaats in als de korte waarbij de kortste noten elkaar raken. Ook in dit geval is de opmaak zuiver proportioneel, alleen staan de noten nu dichter op elkaar (de kortste noten raken elkaar net).

nootafst50.jpg

Nadat de noten op deze wijze over de balken zijn verdeeld wordt op iedere regel het restant aan witruimte dat overblijft nadat de laatste volledige maat is gevonden verdeeld over de maten die wel op de regel passen, mits de laatste maat meer dan het regeluitvulpercentage gevuld is. De uiteindelijke afstand tussen de noten zal zodoende meestal groter zijn dan op grond van de ingestelde nootafstanden verwacht mag worden.

musicad.nl
musicad.com
Nootafstand