Inhoud

Als een regel nog niet vol is maar je wilt wel een rechte kantlijn dan moet de regel uitgelijnd worden. Door in de opmaak regeluitvulling op een waarde kleiner dan 100% te zetten geef je aan dat regels uitgevuld moeten worden als de regel voor minstens zoveel procent gevuld is.

 

Regeluitvulling 100%. Een gedeelte achteraan de regel blijft leeg (ca 70% is gevuld)

schaling100.jpg

Regeluitvulling 50%. Ca 70% van de regel was al gevuld (meer dan 50%) dus de resterende 30% wit wordt over alle noten verdeeld.

 

uitvullen50.jpg

Bij een te laag regeluitvullingspercentage loop je het risico dat een eenzame maat over een hele regel uitgesmeerd wordt. Een dergelijke maat (of maten) wordt een 'wees' genoemd. Omdat niet aangepaste weesmaten verhoudingsgewijs te weinig wit tussen de noten hebben zal MusiCAD deze van evenveel extra witruimte voorzien als in voorgaande regels (zie wezen uitvullen onder opmaak)

 

Het regeluitvulpercentage wordt ook gebruikt met voorwaardelijke regelovergangen

 

Zie ook

     paginauitvulling

     regelovergang / nieuwe regel

     bladspiegel

musicad.nl
musicad.com
Regeluitvulling