Inhoud

Regelafstand is de minimale witruimte die er tussen twee regels in een partituur moet blijven. Ook voor partituren met maar 1 balk per regel speelt de regelafstand een grote rol in de paginaopmaak.

afstanden-nl.jpg

Zie ook balkafstand.

musicad.nl
musicad.com
Regelafstand