Inhoud Dynamiek Opmaat

Tekst invoeren die moet worden uitgelijnd ten opzichte van de muziek kan op een paar manieren.

 

Voor een enkel woord (aanduidingen als dolce ) gebruik je een van de toetsen voor muzikale aanwijzingen:

<h>      muzikale aanwijzingen 1

<i>      muzikale aanwijzingen 2 (dynamiek)

<j>      muzikale aanwijzingen 3 (partituurmarkeringen)

 

Soortgelijk kun je ook voor liedtekst die bij de noten geschreven moet worden voor afzonderlijke woorden steeds een toets gebruiken:

<[>      Liedtekst 1

<]>      Liedtekst 2

<{>      Liedtekst 3

<}>      Liedtekst 4

In liedttekst kun je diakritsiche tekens gebruiken.

 

Akkoordsymbolen en dynamiektekens zijn wat MusiCAD betreft ook tekstsoorten die soortgelijk behandeld worden.

 

Individuele tekstobjecten kun je ieder afzonderlijk verschuiven, vergroten en verkleinen. Je kunt ook alle teksten van een bepaald type in 1 keer anders positioneren door de eigenschappen van die tekstsoort te wijzigen

 

Tekst die begint met een vierkante haak zal MusiCAD weergeven met een kader er omheen. Repetitietekens zijn hier een goed voorbeeld van.

 

Als je complete liedteksten gaat invoeren kun je beter tekstinvoermodus op de betreffende tekstsoort zetten.

Iedere letter die je tikt levert het tekstinvoerschermpje met daain de getikte letter. Aan het eind van een woord (of deel daarvan) tik je <Enter> waarna de tekst bij de noot wordt gezet en de cursor naar de volgende noot wordt verplaatst. Alles staat dan weer klaar voor het volgende in te voeren woord. Uitlijning van tekst verloopt aan de hand van de nootpositie. Als noten te dicht op elkaar staan of de tekst gebruikt een (te) grote letters, dan zullen woorden over elkaar heen kunnen vallen.

De nootafstanden en positie kunnen in het bewerkscherm verschillen van de uiteindelijk positie op de pagina. Voer daarom eerst de hele tekst in, en ga pas achteraf correcties maken om overlappende teksten te voorkomen.

 

Om tekstoverlap te voorkomen kun je een aantal dingen doen:

    vink noot-tekstuitlijning voor de betreffende tekstsoort aan;

    zorg dat [Opmaak|Wit na tekst] een waarde groter dan nul heeft, na iedere tekst (van dezelfde tekstsoort) wordt nu de ingevulde witruimte gereserveerd waardoor opeenvolgende teksten niet meer over elkaar heen geschreven zullen worden.

    De opmaak veranderen door alle noten verder uit elkaar zetten (minimale nootafstand vergroten)

    Kleinere of smallere letter kiezen voor de tekst.

    Eventueel zijn individuele dicht op elkaar staande noten (met tekst) handmatig uit elkaar te schuiven (noot naar rechts verschuiven met <alt-rightarrow.gif>).

 

zie ook

     Voorbeelden - tekst,

     Veel Voorkomende Vragen,

     koormuziek

     tekst

musicad.nl
musicad.com
Tekstinvoer