Inhoud Vergroten en verkleinen Sleutels

Het ding (object) waar de cursor naar wijst kun je waar nodig/mogelijk in alle richtingen verschuiven met toetscombinaties of knoppenbalkknoppen.

 

icon-cursorright.jpg

<alt-rightarrow.gif>

Verplaats cursorobject 1 nootbreedte-eenheid naar rechts. Dit soort verschuiving is met name bedoeld om tekst en soortgelijke objecten te verplaatsen ten opzichte van hun standaardpositie. Het (tekst)object moet wel binnen dezelfde maat blijven, om te voorkomen dat na regelafbreking het object naast het papier belandt. Toegepast op noten geeft dit het effect alsof een noot meer wit aan de voorzijde toegewezen krijgt.

icon-cursorleft.jpg

<alt-leftarrow.gif>

Verplaats cursorobject 1 nootbreedte-eenheid naar links. Noten naar links schuiven kan alleen als ze eerder handmatig naar rechts geschoven waren; je kunt noten hiermee niet dichter op elkaar schuiven.

icon-cursorup.jpg

<alt-uparrow.gif>

Verplaats cursorobject 1 noothoogte-eenheid naar boven.
Vergroot stoklengte als cursor op noot staat. (bijv. om waardestrepen van een nootcluster horizontaal te maken)

icon-cursordown.jpg

<alt-downarrow.gif>

Verplaats cursorobject 1 noothoogte-eenheid naar onder.
Verklein stoklengte als cursor op noot staat.

icon-moveleft.jpg

<ctrl-alt-leftarrow.gif>

Verplaats cursorobject 1 plaats in de melodie naar links. Hierdoor verwisselt het cursorobject van plaats met het er links naastgelegen object. Een akkoordsymbool kun je op deze manier in de melodie verplaatsen, en komt bijv. bij de vorige noot te staan, waardoor ook de automatische partijen mee veranderen. Herhaaldelijk <alt-leftarrow.gif> gebruiken ziet er soms hetzelfde uit maar kan een ander (onbedoeld) neveneffect hebben!

icon-moveright.jpg

<ctrl-alt-rightarrow.gif>

Verplaats cursorobject 1 plaats in de melodie naar rechts.

icon-moveup.jpg

<+>

Verschuif object naar boven / noot verhogen met een halve toon

icon-movedown.jpg

<->

Verschuif object naar beneden / noot verlagen met een halve toon

 

Het effect van zo'n verschuiving kan gevolgen hebben voor andere objecten; als je een noot naar rechts verschuift zullen gelijktijdige noten in een partituur mee verschuiven. Eventuele tekst die opgelijnd was aan de noot wordt ook mee verschoven.

 

In het hoofdscherm zijn de knoppen gekoppeld aan opmaaksjablonen

 

Zie ook:

     Verplaatsen

     Wijzigknoppen

     vergroten en verkleinen

musicad.nl
musicad.com
Verschuiven