Inhoud

MusiCAD heeft een aantal faciliteiten die goed van pas komen bij het noteren van koormuziek.

 

Tekst is eenvoudig toe te voegen (gebruik tekstinvoermodus) en lijnt steeds op met de bijbehorende noot. Omgekeerd gebeurt dat ook: als er veel tekst bij opeenvolgende noten staat dan worden deze noten verder uit elkaar gezet. Dit laatste gedrag kun je uitschakelen door in [Opmaak] de instelling Wit na tekst op nul te zetten.

 

Door gebruik te maken van verschillende tekstsoorten kun je eenvoudig een aantal coupletten onder de noten plaatsen.

 

Tekst kan eenvoudig bij de ene partij gezet worden en vervolgens naderhand bij andere partijen worden afgedrukt door in het partijoverzicht de partij die tekst bevat als tekstpartij te markeren.

koormuziek.jpg

 

Partijen die geschreven zijn voor 4-stemmig koor op 4 balken kunnen eenvoudig omgezet worden naar 2x2 balken. Waar nodig kan de altpartij eerst omgezet worden van de altsleutel naar de vioolsleutel, en de tenorpartij van de tenorsleutel naar de bassleutel met behulp van een partijbewerking
Nog makkelijker kan dat met twee opsmaaksjablonen die aan knoppenbalkknoppen gekoppeld zijn gebruikersknop 2 en 4 voor resp.
2x2

lyrics-choir.jpg

en 4x1.

choral-music.jpg

 

Bij muziek met meer coupletten is het vaak nuttig om de overige coupletten niet onder de noten te zetten maar helemaal achteraan in een afzonderlijk tekstblok.

musicad.nl
musicad.com
Koormuziek