Inhoud VVV_Fouten VVV_Reservekopien

Ik krijg geen noten bij inspelen via MIDI. Waar moet ik op letten?

Ik krijg voor iedere toetsaanslag twee noten! Wat gebeurt hier?

Sommige keyboards hebben de mogelijkheid om twee geluiden tegelijk per toets te leveren. Stel je piano/klavier in op 1 geluid (LAYER=off),

Ik heb een keyboard aangesloten op de PC maar bij afspelen hoor ik de verkeerde instrumenten. Hoe moet ik dat veranderen?

MusiCAD gaat uit van General-MIDI bij het aansturen van synthesizer/keyboard. Oudere synthesizers gebruiken deze standaard niet en hebben een eigen vertaling van instrumenten naar midi-instrument nummers. Met een instrumentbestand kun je MIDI-instrumentnummers, aan namen en synthesizer-instrument-nummers koppelen.

Als ik een toets aansla hoor ik de noot pas hinderlijk veel later. Kan ik daar iets aan doen?

Misschien. Veelal is MIDI-geluid op meerdere manieren in Windows ten gehore te brengen. Kies indien mogelijk een niet-softwarematige variant (de Microsoft GS software wavetable heeft veel last van dit soort vertraging)

 

Meer vragen

musicad.nl
musicad.com
MIDI - faq