Inhoud Fragmenten Plaatjes

Instrument bestanden (MIN-bestanden) leggen vast welk instrument bij wel midi-programmanummer gebruikt zal worden.

De meeste synthesizers en vrijwel alle geluidskaarten gebruiken een 'standaard' toekenning van nummers aan instrumenten. In de GM-standaard zijn 128 verschillende instrumenten/klankkleuren beschikbaar. Deze toekenning is te vinden in STANDARD.MIN

 

Met een list (gebruikmakend van bankswitching) kun je veel meer instrumenten of klanken bereikbaar maken. Hiervoor is General-Standard MIDI de de-facto standaard geworden. Als je in MusiCAD als [Opties|Voorkeuren|MIDI-instrumenten] kiest voor GS.MIN dan krijg je een aantal extra klanken ter beschikking. (of deze ook werken hangt sterk af van de gebruikte geluidskaart en/of synthesizer).

 

Als je een synthesizer wilt gebruiken die niet GM-compatibel is, moet je zelf een instrumentbestand samenstellen. Zie hiervoor als voorbeeld PSS480.MIN Op deze manier kun je ook oudere synthesizers die geen GeneralMIDI instrument nummers hanteren toch gebruiken.

 

Om percussiegeluiden herkenbaar te maken op een notenbalk kun je MusiCAD percussienotatie gebruiken. Hiertoe worden de instellingen onder [DRUMMAP] van het instrumentdefinitiebestand gebruikt.

 

De mogelijk met het MIDI-menu in te voegen MIDI-control-events staan ook in het instrumentbestand vermeld onder [MIDIMENU]

 

!---------------------------------------------------------------

! GS.MIN --- 20010815 --- MusiCAD MIDI Instrument definitie

!

! "General Standard" MIDI-Mapping.

! Uitgebreide "standaard" drummap

!

! (c) 2001 Musys Software

!---------------------------------------------------------------

[OPTIONS]

GeneralMidi=GS

 

[MIDIMAP]

! omschrijving, general-MIDI-program, effectief-MIDI-program [, banknr]

! met * gemarkeerde instrumenten behoren tot GS en zijn

! op niet-GS synthesizers dus niet als zodanig te horen

Piano 1, 0, 0

Piano 2, 1, 1

Piano 3, 2, 2

Piano Honkytonk, 3, 3

Piano El. 1, 4, 4

Piano El. 1*, 128, 4, 8

Piano El. 2, 5, 5

Piano El. 2*, 129, 5, 8

Klavecimbel 1, 6, 6

Klavecimbel 2*, 130, 6, 8

Spinet, 7, 7

Celesta, 8, 8

Glockenspiel, 9, 9

Muziekdoos, 10, 10

Vibrafoon, 11, 11

Marimba, 12, 12

Xylofoon, 13, 13

Klokkenspel, 14, 14

Kerkklokken*, 131, 14, 8

Hakkebord, 15, 15

Orgel 1, 16, 16

Orgel 1*, 132, 16, 8

Orgel 2, 17, 17

Orgel 2*, 133, 17, 8

Orgel 3, 18, 18

Kerkorgel 1, 19, 19

Kerkorgel 2*, 134, 19, 8

Harmonium, 20, 20

Accordeon Fr, 21, 21

Accordeon It*, 135, 21, 8

Harmonica, 22, 22

Bandoneon (tango), 23, 23

Gitaar Ac.(nylon), 24, 24

Ukelele*, 136, 24, 8

Gitaar Ac.(staal), 25, 25

Gitaar Ac. 12sn*, 137, 25, 8

Mandoline*, 138, 25, 16

Gitaar Ac.(jazz), 26, 26

Gitaar Hawaii *, 139, 26, 8

Gitaar El.(clean), 27, 27

Gitaar El.(chorus)*, 140, 27, 8

Gitaar El.(muted), 28, 28

Gitaar El.(funk)*, 141, 28, 8

Gitaar El.Overstuurd, 29, 29

Gitaar El.Vervormd, 30, 30

Gitaar El.(feedback)*, 142, 30, 8

Gitaar Ac.flageolet, 31, 31

Gitaar El.feedback*, 143, 31, 8

Contrabas (pizz), 32, 32

Bas El., 33, 33

Bas El.plectrum, 34, 34

Bas El.fretloos, 35, 35

Bas Slap 1, 36, 36

Bas Slap 2, 37, 37

Bas Synth 1, 38, 38

Bas Synth 2*, 144, 38, 8

Bas Synth 3, 39, 39

Bas Synth 4*, 145, 39, 8

Viool, 40, 40

AltViool, 41, 41

Cello, 42, 42

Contrabas (arco), 43, 43

Viool Tremolo, 44, 44

Viool Pizzicato, 45, 45

Harp, 46, 46

Pauk, 47, 47

Strijkers 1, 48, 48

Orkest*, 146, 48, 8

Strijkers langzaam, 49, 49

Strijkers Synth 1, 50, 50

Strijkers Synth 3*, 147, 50, 8

Strijkers Synth 2, 51, 51

Koor Aahs, 52, 52

Zang Oohs, 53, 53

Koor Synth, 54, 54

Orkestakkoord, 55, 55

Trompet, 56, 56

Trombone, 57, 57

Tuba, 58, 58

Trompet (demper), 59, 59

Franse Hoorn, 60, 60

Koperblazers 1, 61, 61

Koperblazers 2*, 148, 61, 8

Synth blazers 1, 62, 62

Synth blazers 2*, 62, 62, 8

Synth blazers 3, 63, 63

Synth blazers 4*, 149, 63, 8

Sax Sopraan, 64, 64

Sax Alt, 65, 65

Sax Tenor, 66, 66

Sax Bariton, 67, 67

Hobo, 68, 68

Althobo, 69, 69

Fagot, 70, 70

Klarinet, 71, 71

Piccolo, 72, 72

DwarsFluit, 73, 73

Blokfluit, 74, 74

PanFluit, 75, 75

Flesblazen, 76, 76

Shakuhachi, 77, 77

Samba fluitje, 78, 78

Ocarina, 79, 79

Lead1 (square), 80, 80

Lead2 (sawtooth), 81, 81

Lead3 (calliope lead), 82, 82

Lead4 (chiff lead), 83, 83

Lead5 (charang), 84, 84

Lead6 (voice), 85, 85

Lead7 (fifths), 86, 86

Lead8 (bass + lead), 87, 87

Pad1 (new age), 88, 88

Pad2 (warm), 89, 89

Pad3 (polysynth), 90, 90

Pad4 (choir), 91, 91

Pad5 (bowed), 92, 92

Pad6 (metallic), 93, 93

Pad7 (halo), 94, 94

Pad8 (sweep), 95, 95

Effect1 (rain), 96, 96

Effect2 (soundtrack), 97, 97

Effect3 (crystal), 98, 98

Effect4 (atmosphere), 99, 99

Effect5 (brightness), 100, 100

Effect6 (goblins), 101, 101

Effect7 (echoes), 102, 102

Effect8 (sci-fi), 103, 103

Sitar, 104, 104

Banjo, 105, 105

Shamisen, 106, 106

Koto, 107, 107

Taisho Koto*, 150, 107, 8

Kalimba, 108, 108

Doedelzak, 109, 109

Fiddle, 110, 110

Shanai, 111, 111

Tinkle Bell, 112, 112

Agogo, 113, 113

Steeldrums, 114, 114

Woodblock, 115, 115

Castagnetten*, 151, 115, 8

Taiko Drum, 116, 116

BasDrum*, 116, 116, 8

Melodic Tom 1, 117, 117

Melodic Tom 2*, 152, 117, 8

Synth Drum , 118, 118

Tomtom*, 153, 118, 8

Reverse Cymbal, 119, 119

Fret geluid, 120, 120

Ademhaling, 121, 121

Zee, 122, 122

Vogel tsjilp, 123, 123

Telefoon, 124, 124

Helikopter, 125, 125

Applaus, 126, 126

Pistoolschot, 127, 127

Hond, 155, 123, 1

Regen, 156, 122, 1

 

[DRUMMAP]

!------------------------------------------------------------------

! slagwerknaam, MIDI-nootnummer = MusiCAD-noot [, notatie]

! notatie: kruis = x

! kruis met streep = *

! kruis met cirkel = o

! schuine streep = /

! open ruit = +

! gesloten ruit = #

! N.B. alle noten moeten tussen D4 en G5 liggen

! dus zonder hulplijnen op 5-lijnige balk te noteren

!--------------- bolletje --------------

vloer-tomtom laag, 41 = D4

bassdrum 1, 35 = E4

bassdrum 2, 36 = F4

vloer-tomtom hoog, 43 = G4

lage tomtom, 45 = A4

lage mid-tomtom, 47 = B4

snarentrom, 38 = C5

hoge mid-tomtom, 48 = D5

hoge tomtom, 50 = E5

timbales laag, 66 = F5

timbales hoog, 65 = G5

!--------------- kruis -----------------

! "metaalachtige geluiden"

hi-hat pedaal, 44 = D4, x !

grote gong, 90 = E4, x ! vaak niet aanwezig

! = F4, x

kleine gong, 89 = G4, x ! vaak niet aanwezig

pandiero, 91 = A4, x ! vaak niet aanwezig

stokken, 31 = B4, x

stok rand, 37 = C5, x

chinese cymbal, 52 = D5, x

bekken "ride" (2), 51 = E5, x

bekken "ride" (1), 59 = F5, x

gesloten hi-hat, 42 = G5, x

!--------------- ster -------------------

scratch 2, 30 = D4, *

scratch 1, 29 = E4, *

square click, 32 = F4, *

! G4, *

pandiero (gedempt), 92 = A4, * ! vaak niet aanwezig

! B4, *

rimshot, 40 = C5, *

! D5, *

ride bell, 53 = E5, *

bekken "crash" (1), 49 = F5, *

bekken "crash" (2), 57 = G5, *

!--------------- cirkel -----------------

tamboerijn 2 93 = D4, o ! vaak niet aanwezig

klap, 28 = E4, o

koebel, 56 = F4, o

! G4, o

conga hoog (slap), 88 = A4, o ! vaak niet aanwezig

castagnetten, 85 = B4, o

hand klap, 39 = C5, o

arreslee belletjes, 83 = D5, o

bellenstok, 84 = E5, o

bekken "splash", 55 = F5, o

open hi-hat, 46 = G5, o

!--------------- gesloten ruit ---------

surdo, 87 = D4, #

cuica, 79 = E4, #

conga laag, 64 = F4, #

guiro lang, 74 = G4, #

conga hoog, 63 = A4, #

maracas, 70 = B4, #

bongo laag, 61 = C5, #

vibra slap, 58 = D5, #

bongo hoog, 60 = E5, #

triangel, 81 = F5, #

claves, 75 = G5, #

!--------------- open ruit -------------

surdo (gedempt), 86 = D4, +

cuica (gedempt), 78 = E4, +

! F4, +

guiro kort, 73 = G4, +

conga hoog (gedempt),62 = A4, +

shaker, 82 = B4, +

fluitje laag, 72 = C5, +

cabasa, 69 = D5, +

fluitje hoog, 71 = E5, +

triangel (gedempt), 80 = F5, +

! G5, +

!--------------- streep ----------------

metronoom klik, 33 = D4, /

metronoom bel, 34 = E4, /

woodblock laag, 77 = F4, /

caxixi, 95 = G4, / ! vaak niet aanwezig

woodblock hoog, 76 = A4, /

tamboerijn, 54 = B4, /

agogo laag, 68 = C5, /

tingelklokje, 94 = D5, / ! vaak niet aanwezig

agogo hoog, 67 = E5, /

zweep (high Q), 27 = F5, /

! G5, /

!-----------------------------------------

 

[MIDIMENU]

Galm MAX=91:127

Galm Half=91:63

Galm min=91:0

Chorus MAX=93:127

Chorus Half=93:63

Chorus min=93:0

Volume 10=7:127

Volume 7=7:80

Volume 5=7:50

Volume 3=7:20

Portamento MAX=84:127

Portamento Half=84:63

Portamento min=84:0

Vibrato MAX=1:127

Vibrato half=1:63

Vibrato min=1:0

Sostenuto AAN=66:127

Sostenuto uit=66:0

Sustain AAN=64:127

Sustain uit=64:0

 

musicad.nl
musicad.com
Instrumentbestanden