Inhoud

In pianorolweergave wordt een muziekstuk (meestal een opname of een MIDI-bestand) weergegeven als een orgelboek voor draaiorgel, dat wil zeggen de tijd loopt van links naar rechts en de toonhoogte van onder naar boven. Iedere streep geeft hierbij een noot weer. In tegenstelling tot muziekweergave kun je in pianorolweergave willekeurige nootlengtes en begintijdstippen laten zien.

 

Als een nootwaarde geselecteerd staat met de sequencerknoppenbalk dan heeft een klik tot gevolg dat een noot wordt ingevoegd met de betreffende duur. <ctrl>-klik op een noot doet deze verdwijnen. Klikken op de de pianotoetsen laat de corresponderende noot horen.

 

pianorol.jpg

 

Aan de linkerkant van het scherm kun je de weer te geven tracks aan- of uitzetten. Ook de kleuren van de tracks kun je kiezen door op het gekleurde vakje voor het afvinkvakje te klikken.

 

pianorolweergave.jpg

Zet de huidige sequence om in een MusiCAD partituur, met inachtneming van de MIDI-kwantsatie instellingen

pianorolweergave1.jpg

Verlaat pianorolweergave zonder de sequence om te zetten (cancel)

pianorolweergave2.jpg

Opslaan van de sequence als MIDI-bestand.

pianorolweergave3.jpg

Neem nieuwe sequence op.

pianorolweergave4.jpg

In en uitzoomen over de tijd; meer of minder maten in het pianorolvenster.

pianorolweergave5.jpg

Kies de gewenste duur voor invoegen van noten, verwijderen van duur uit alle partijen, of invoegen van rust in alle partijen.

pianorolweergave6.jpg

Verwijder duur uit alle partijen op de plaats van de cursor. De duur staat geselecteerd met de duurknoppen.

pianorolweergave7.jpg

Voeg rustduur in op de plaats van de cursor. De duur staat geselecteerd met de duurknoppen.

pianorolweergave8.jpg

Kwantiseer alle MIDI-events met de instellingen zoals opgegeven onder kwantisatieparameters

pianorolweergave9.jpg

Maak vorige handeling ongedaan.

pianorolweergave10.jpg

Speel sequence af.

pianorolweergave11.jpg

Stop afspelen van de sequence.

pianorolweergave12.jpg

Ga naar begin van de sequence.

pianorolweergave13.jpg

Ga naar het einde van de sequence.

pianorolweergave14.jpg

Start opname van een nieuwe track in de sequence; opname tijdens afspelen (indubben) is ook mogelijk.

pianorolweergave15.jpg

MIDI overzicht

pianorolweergave16.jpg

Overzicht van de MIDI-events van de sequence in tekstvorm.

pianorolweergave17.jpg

MIDI-instellingen

pianorolweergave18.jpg

Help

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Pianorolweergave