Inhoud MIDI-klavier Mute

Afspelen van een (gedeelte) van de beschikbare muziek kan met de knoppenbalk, het menu of met sneltoetsen.

    De melodie wordt in zijn geheel ten gehore gebracht met <s> of door afspelen.jpg in het menu. Een eventueel aanwezige selectie wordt gewist.

    Met <spatie> , afspelen1.jpg of afspelen2.jpg wordt alles vanaf de actuele positie maat afgespeeld. Als een deel van de muziek is geselecteerd (rood gemarkeerd) wordt alleen dat afgespeeld, zowel tijdens wijzigen als op het hoofdscherm. Als tijdens afspelen op <spatie>, afspelen3.jpg of afspelen4.jpg wordt gedrukt wordt het afspelen gestopt waarbij de laatste positie vastgehouden wordt. Als het afspelen wordt onderbroken met afspelen5.jpg of <Esc> dan wordt de beginpositie opnieuw ingesteld.

    Met <shift-spatie> wordt continu-afspelen gestart. Als een selectie actief was dan wordt de selectie continu afgespeeld.

    Als partituurmarkeringen aanwezig zijn zoals [A], kun je deze met <A> of <ctrl-alt-shift-A> enz. ten gehore brengen. (B t/m Z en 1 t/m 9 dito).

    Door <0> (nul) te tikken krijg je de gelegenheid om een startmaat in te vullen of een bereik (bijv. 8-12) om vanaf startmaat totaan eindmaat af te spelen.

    In het hoofdscherm kun je met de muis een gedeelte selecteren op - al dan niet herhaald - af te spelen.

    Met de mixer kun je het geluid afregelen, qua balans, volume en instrumentatie.

    Afspelen kan ook met de pianorolweergave (<ctrl-Q>)

 

Zie ook veel gestelde vragen

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Afspelen