Inhoud Sterkteteken Tremolo

Het symbool pedaal.jpg 'pedaal in' heeft tot gevolg dat noten na loslaten blijven doorklinken (zoals bij een piano als het rechterpedaal was ingetrapt).

'Pedaal los' ofwel pedaal-los.jpg heft dit effect weer op.

 

Je vind de pedaal-tekens in het dynamiek-menu. Net als de andere dynamiektekens wordt grootte, font en positionering bepaald door de de tekstsoort dynamiek in het tekstopmaak-menu.

pedaal-voorbeeld.jpg

In MIDI-terminologie komt het neer op het inlassen van een midi-event 'control-change sustain'.

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Pedaal