Inhoud

Voortekens zijn de kruisen en/of mollen vooraan de balk die de toonsoort aangeven. Deze gelden voor alle maten en alle octaven. Toevallige verhogingen en/of verlagingen gelden tot aan de eerstvolgende maatstreep en in principe alleen voor de hoogte waar ze genoteerd zijn.

 

In MusiCAD is het nodig om bij het noteren van muziek waarin octaafsprongen voorkomen de toevallige voortekens in de nodige octaven te herhalen.

 

Toevallige voortekens kun je opgeven met het voortekenmenu. Verhogen / verlagen met <+> en <-> werkt doorgaans zeker zo handig.

 

Zie ook:

     kruis

     mol

     hersteliingsteken

musicad.nl
musicad.com
Voortekens