Inhoud Registratie Laatste wijzigingen

Met de groene knop op de knoppenbalk standaardherstellen.jpg kun je een deel of alle instellingen weer op een veilige/zinvolle beginwaarde terugzetten. Als je wat hebt geëxperimenteerd hebt met allerlei mogelijkheden en instellingen, en je wilt terug naar een betrouwbare begininstelling is de groene knop iets om te onthouden (zie ook ongedaan maken)

 

Tijdens bewerken herstel je met de groene knop alleen een aantal instellingen die tijdens wijzigen relevant zijn:

    stijlknoppen allemaal uit,

    tekstsoort=akkoordsymbolen,

    duur=1/4

 

In het hoofdscherm roept de groene knop onderstaand dialoogvenster op:

standaar2.jpg

 

Kies hier welke onderdelen hun standaardinstelling terug moeten krijgen:

    muziekopmaak

    geluidsinstellingen

    programmainstellingen

    knoppenbalkinstelling

 

Als je alles weer wilt herstellen tot de instelling zoals vlak na installatie alles was ingesteld, gebruik je de knop 'standaard'. Als er 'vreemde' dingen blijven gebeuren is dit dan ook de eerste handeling die je moet uitvoeren.

 

Zie ook veel voorkomende vragen

 

Na het drukken op OK worden steeds een aantal extra controles uitgevoerd:

Het MIDI-volume in het mengpaneel wordt maximaal gezet als het op nul stond;

Maatnummering, melodieherhaling en balkafstanden worden aangepast als deze onbedoeld door een oudere versie van MusiCAD verkeerd waren ingesteld.

 

Zie ook de standaard-knop in veel dialoogschermen.

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Standaard herstellen