Inhoud

Het octaaf waarin een noot genoteerd en/of gespeeld wordt, wordt aangegeven met een cijfer achter de nootnaam.

 

A4 is de centrale A op de piano (A4=440Hz) en de gebruikelijke stemtoon.

 

Om aan te geven dat alle noten een octaaf hoger gespeeld moeten worden dan genoteerd gebruik je octaveren (8va)

 

Om een noot een octaaf omhoog te schuiven gebruik je <*>, een octaaf omlaag gaat met </>

musicad-octaven.jpg

 

noot

aanduiding

benaming

bereik

opmerkingen

C0

''C

subcontra

C0-B0

A0 is laagste toon op piano, lager

C1

'C

contra

C1-B1

 

C2

C

groot

C2-B2

groot-octaaf want vroeger geschreven met hoofdletter

C3

c

klein

C3-B3

klein-octaaf want vroeger geschreven met kleine letter

C4

c'

eengestreept

C4-B4

C4 is centrale c op piano alsook in notatie op een pianosysteem. De centrale A ligt ook in dit octaaf

C5

c''

tweegestreept

C5-B5

 

C5

c'''

driegestreept

C6-B6

C6 is de 'hoge c' van een sopraanstem

C6

c''''

viergestreept

C7-B7

 

C7

c'''''

vijfgestreept

C8-B8

C8 is de hoogste toon op een piano, veel hogere tonen zijn muzikaal niet interessant (want voor veel mensen onhoorbaar)

 

Zie ook:

     theorie

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
octaaf