Inhoud

De aanduiding 8va (ottava) betekent octaveren ofwel speel alles een octaaf hoger dan genoteerd. Het einde van een ottava passage wordt aangegeven met loco.

 

Soortgelijk betekent 15ma quindecima ofwel twee octaven hoger en 8va bassa en 15ma bassa resp. 1 en twee octaven lager.

 

In MusiCAD worden deze aanduidingen vastgelegd als een speciaal soort sleutel. In het sleutelmenu zijn ze dan ook terug te vinden. Het lettertype van 8va, loco, 15ma is in te stellen als muzikale informatie 1

 

Veelal wordt met een stippellijn de ottava sectie verder gemarkeerd.

 

Onderstaand een stukje in drie octaven zonder octavering.

vb8va.jpg

Hetzelfde stukje maar nu de eerste maat een octaaf omhoog met 8va bassa en het derde octaaf omlaag met 8va

vb8va2.jpg

Beide stukjes klinken identiek maar worden verschillend genoteerd.

musicad.nl
musicad.com
ottava - 8va