Inhoud

In een aantal gevallen kan er een onverwachte mag niet voorkomen (en hopelijk zeldzame) fout optreden waar de MusiCAD software (nog) geen raad mee weet. Op het scherm verschijnt dan een melding zoals hieronder:

illegal.jpg

Hiervan is van belang de 4-cijferige foutcode en de eventuele daarna gegeven extra informatie.

 

In veel gevallen is het mogelijk om gewoon door te gaan (kies ok of negeer); in andere gevallen is bestaat de kans dat deze melding de eerste is van een hele grote reeks aan volgende foumeldingen. In dat geval is alleen de eerste foutmelding van serieus belang; als er eenmaal zo'n mag-niet-voorkomen fout is opgetreden dan is alle foutinformatie daarna tamelijk zinloos geworden.

 

Met de keuze afbreken wordt MusiCAD op een min of meer nette manier afgebroken. Eventuele wijzigingen kunnen daarna bij het opnieuw starten van MusiCAD weer hersteld worden.

 

Om mee te werken aan het verhelpen van het betreffende probleem doe je het volgende: Probeer de foutmelding te reproduceren. Als dat lukt stuur een berichtje aan aan bugs@musicad.nl met de wijze van reproduceren van het probleem, bij voorkeur vergezeld van het betreffende muziekje

.

De viercijferige foutcode is een verwijzing in de programmacode waarmee soms een mogelijke oorzaak opgespoord kan worden. Als dit soort mag-niet-voorkomen foutmeldingen herhaaldelijk voorkomen is het verstandig hier melding van te maken met een zo goed mogelijke vermelding van de omstandigheden waaronder de fout optrad.

 

Na keuze voor negeer krijg je een tweede keuzemogelijkheid waarin je de verdere soortgelijke foutmeldingen kunt onderdrukken:

 

onderdrukfout.jpg

 

Ja

voor negeren van deze ene melding;

Alles

voor negeren van dit soort fouten gedurende de verdere sessie;

Nee

voor negeren van dit soort fouten in deze rekenslag.

 

Als je meteen voor Afbreken kiest, dan wordt MusiCAD beëindigd. Meestal treden dit soort fouten op als er iets mis is met de instellingen. Terugzetten van standaard instellingen met de groene knop is vaak de remedie.

 

Een andere oorzaak is mogelijk de manier waarop je MusiCAD gebruikt. MusiCAD is gemaakt vanuit een ontwerpfilosofie; als je probeert op een andere manier met MusiCAD te werken dan we voorzien hebben, is de kans (veel) groter dat er problemen optreden.

musicad.nl
musicad.com
Mag niet voorkomen foutmelding