Inhoud

Een kwarttoonverhoging noteer je met een half kruis kwarttonen.jpg

Een kwarttoonverlaging met een halve mol; kwarttonen1.jpg

kwarttonen2.jpg

Invoeren doe je met met het voortekenmenu of met <ctrl-shift-#>, resp <ctrl-shift-b>

Kwarttonen worden door MusiCAD als zodanig afgespeeld, maar niet meegenomen in het mechanisme voor het automatisch plaatsen van kruisen en mollen (in feite worden een half kruis en een halve mol als een versieringsteken behandeld)

musicad.nl
musicad.com
Kwarttonen