Inhoud

Onder balkhoogte wordt in MusiCAD verstaan de vrijgehouden ruimte voor één balk met notenlijnen, dwz de ruimte die de (meestal 5) notenlijnen innemen plus de nodige ruimte eronder en erboven. De 5 balklijnen zelf nemen per definitie 10 noothoogte-eenheden in. Uitgaande van 1 hulplijn onder en boven en ruimte om nootbolletjes bovenop een hulplijn weer te geven is een minimale balkhoogte van 18 reëel.

 

De hoogte van notenbalken kun je zelf vastleggen onder [Opties|Opmaak], of voor iedere balk laten berekenen door MusiCAD door de balkhoogte op nul te zetten.

Bij automatische balkhoogte houdt MusiCAD rekening met de posities van de bootbolletjes, stokken, tekst enz.

Extra ruimte onder of boven een balk kun je voor die balk reserveren met bovenbalkhoogte resp. onderbalkhoogte.

 

Om balken die uitsluitend uit rusten bestaan zodanig te onderdrukken dat deze niet alleen niet weergegeven worden, maar ook geen ruimte innemen moet MusiCAD de balkhoogte zelf mogen berekenen en moet balkhoogte dus op 0 (automatisch) gezet worden.

afstanden-nl.jpg

Zie ook: Zie ook balkafstand, onderbalkhoogte, bovenbalkhoogte, regelafstand

musicad.nl
musicad.com
Balkhoogte