Inhoud

USEPATTERN is een commando dat je kunt gebruiken in een opmaaksjabloon om daarmee het huidige bestand uit te breiden met een arrangement op basis van een arrangementbestand

Syntax:

     USEPATTERN( arrangementnaam );

 

Arrangementbestanden vereisen een specifieke benaming om gebruikt te kunnen worden als arrangement:

     pat-#-#-arrangementnaam.arr

Het gedeelte #-# staat voor de maatsoort waarin het arrangementbestand gebruikt kan worden, arrangementnaam is de naam waarmee het arrangement wordt aangeroepen in het commando USEPATTERN() en .arr is de extensie voor arrangementsbestanden. Zo kun je met arpeggio-up-down voor verschillende maatsoorten arrangementen definieren. Bij het uitvoeren van de USEPATTERN instructie in het opmaaksjabloon wordt afhankelijk van de maatsoort van het te arrangeren muziekje het bijbehorende arrangementbestand gebruikt.

 

Voorbeeld:

 

melodie "patroon-bossanova";

!%TemplateNL: Begeleidingspatronen|Bossanova begeleiding

!%TemplateUK: Accompaniment patterns|Bossa nova accompaniment

!%TemplateDE: Begleitungspatronen|Bossa nova Begleitung

 

!# USEPATTERN(bossanova);

 

Als de maatsoort 4/4 was zal het arrangementbestand pat-4-4-bossanova.arr toegepast worden (mits aanwezig).

 

zie ook:

SELECTPART

MODIFYPART

ADDPART

SETPART

TRANSPOSE

OPENLIST

OPENFILE

SAVEFILE

 

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
USEPATTERN