Inhoud

UNC staat voor Universal Naming Convention.

 

Om een bestand aan te duiden op een bepaalde computer (bijv. in een netwerk) geef je een volledige UNC-naam op als:

  \\Opslag\Muziek\MC\leukmuziekje.mc

Dit moet je als volgt interpreteren. Op de server genaamd "Opslag" is een map gedeeld met naam "Muziek". In een sub-map die "MC" heet staat een MusiCAD-bestandje dat "leukmuziekje" (en dus extensie .mc heeft)

 

Hetzelfde bestandje kun je ook met drive-mapstructuur-bestand-extensie aanduiden:

Als op de server met naam 'OPSLAG' de map C:\GEGEVENS\MEDIA gedeeld is als 'Muziek' dan is op die server de niet-UNC benaming:

  C:\GEGEVENS\MEDIA\MC\leukmuziekje.mc

 

Als je een drive-letter zou toekennen aan de map \\Opslag\Muziek, bijv 'M' dan kun je met M:\MC\leukmuziekje.mc je leuke muziekje op nog weer een kortere (en makkelijk te onthouden) manier aanduiden.

 

De hier genoemde zaken zijn algemeen van toepassing en hebben niet specifiek met MusiCAD van doen.

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
UNC