Inhoud schleifer Mordent

Een pralltriller - aangegeven door prall.jpg - is een veelgebruikt teken om aan te geven dat de betreffende noot versiering behoeft. Afhankelijk van de compositie zal er iets anders mee moeten gebeuren.

 

MusiCAD speelt een praller als twee extra nootjes voorafgaand aan de noot waarboven het versieringsteken staat. Het eerste nootje heeft dan dezelfde toonhoogte als de eigenlijke noot, het tweede ligt een hele of halve noot hoger.

 

Duur, (kort of lang) en hoogte (chromatisch of diatonisch) en of de duur van de voorslag van de noot zelf af gaat (abstraherend) of juist van de voorgaande noot, bepaal je voor een compositie onder muziekweergave.

pralltriller-speelwijze.jpg

Een pralltriller (of praller) voer je in met <`> of met het trillermenu van de knoppenbalk.

 

Zie ook

     lange pralltriller

     mordent

     triller

     schleifer

musicad.nl
musicad.com
Pralltriller