Inhoud Pralltriller Glissando

Een mordent (aangegeven door mordent2.jpg ofwel een praller prall.jpg met een streep erdoor) is een soortgelijke versiering als een pralltriller. Het verschil is dat een mordent juist de noot beneden de te versieren noot gebruikt. Je gebruikt de sneltoets <m> of het trillermenu om in te voeren.

mordent-speelwijze.jpg

Afhankelijk van tempo wordt een mordent verschillend gespeeld zoals hierboven twee mogelijkheden gegeven zijn.

 

zie ook

     pralltriller

     dubbelslag

     versieringen

     triller

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Mordent