Inhoud

De partijtitel wordt door MusiCAD in een partituur normaliter boven de eerste regel van elke partij afgedrukt. In het partijoverzicht geef je bij 'titel' op wat de gewenste titel moet zijn (eventueel ook blanco). De partijnaam laat je gewoon staan; dit is de naam waaronder MusiCAD de partij intern weergeeft en opslaat. De positie van de partijtitel ligt vast op de plek aangegeven in de teksteigenschappen van de tekstsoort partijtitels.

 

Om geen partijtitels weer te geven kun je het beste bij tekstopmaak de grootte van de tekstsoort partijtitels op nul zetten in . Mocht je naderhand van gedachten veranderen en toch titels willen zien, dan hoef je niet alle partijtitels opnieuw in te vullen maar alleen de grootte op een andere waarde dan 0 te zetten.

 

Naast de volledige partijtitel kun je ook een verkorte titel gebruiken om in een partituur balken mee te markeren

 

partijtitels.jpg

musicad.nl
musicad.com
Partijtitel