Inhoud

De kopinhoud van kop en/of voetteksten kan zowel bestaan uit

platte tekst als uit macro's en bestandsnamen zoals <plaatje.bmp> of <songtext.txt>

Meestal zullen hier alleen macro's worden gebruikt.

musicad.nl
musicad.com
KopInhoud