Inhoud

Sommige - in de praktijk soms toch gebruikte - 'foute' notaties zijn in MusiCAD niet of nauwelijks in te voeren:

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Foutieve notaties