Inhoud volgnoten Enharmonische verwisseling

Alle teksten en verschuifbare symbolen hebben een aangrijpingspunt in de vorm van een blauw blokje. Harde maatstrepen laten zich herkennen aan een aangrijpingspunt.

 

Bij tekens die uit twee delen bestaan (zoals bijv. bogen, lijnen en crescendo-tekens) krijg je op de notatiebalk twee blauwe markeringen te zien. Dit zijn de aangrijpingspunten ofwel het begin en einde van bijv. een boog. Als de cursor op een van de aangrijpingspunten staat kun je zo'n aangrijpingspunt verplaatsen met <alt-uparrow.gif>,<alt-downarrow.gif>,<alt-leftarrow.gif> en <alt-rightarrow.gif>in de gewenste richting.

aangrijpingspunten.jpg

Ook eigenschappen van bijv. een crescendo-teken (openingswijdte), de boogvorm van een legatoboog dikte van lijnen, kun je op een aangrijpingspunt veranderen met <ctrl-+> resp.<ctrl-->.

musicad.nl
musicad.com
Aangrijpingspunten