Inhoud VVV_Notatie VVV_KopEnVoetTekst

Hoe zet ik kruisen/mollen en herstellingstekens>?

Kruisen, mollen en herstellingstekens zijn het gevolg van de toonhoogte van een noot in de gekozen toonsoort en afhankelijk van de voorgeschiedenis in de maat. Door toonhoogte van een noot te verhogen/verlagen met resp <+> en <->, kun je dus (toevallige) verhogingen en verlagingen aangeven. Het is ook mogelijk om expliciet op te geven welk voorteken bij een noot moet komen: gebruik daarvoor op de knoppenbalk de voortekenknop (dubbelmol)

Als ik in een melodie een F# in het hoge oktaaf noteer, en ik wil in dezelfde maat ook een lage F# dan laat MusiCAD het tweede kruis weg. Hoort dat wel zo?

Eigenlijk niet..... MusiCAD houdt geen rekening met het oktaaf waarin kruisen en mollen als toevallige tekens voorkomen. Een extra (waarschuwings) kruis/mol/herstellingteken kun je zetten met de sneltoets <W> of met gebruikmaking van de voortekenknop op de knoppenbalk.

Bij het overbinden van een noot met een toevallige verhoging of verlaging over een maatstreep, zet MusiCAD een (overbodig?) voorteken in de volgende maat. Kan ik dat veranderen?

Ja, door het tweede voorteken te onderdrukken. Sneltoets: <W> (waarschuwingsteken zetten/onderdrukken)

Ik wil iets noteren met twee mollen vooraan de balk maar ik kan niet vinden hoe ik het aantal mollen moet opgeven?

Voortekens (kruisen en mollen) zijn een direct gevolg van de gebruikte toonsoort. Hieronder volgt een lijstje met toonsoorten en het bijbehorende aantal kruisen of mollen.

Cb

Abm

 7 mollen

Gb

Ebm

6 mollen

Db

Bbm

5 mollen

Ab

Fm

4 mollen

Eb

Cm

3 mollen

Bb

Gm

2 mollen

F

Dm

1 mol

C

Am

- geen voortekens

G

Em

1 kruis

D

Bm

2 kruisen

A

F#m

3 kruisen

E

C#m

4 kruisen

B

G#m

5 kruisen

F#

D#m

6 kruisen

C#

A#m

7 kruisen

    Opgeven van de toonsoort doe je bij het maken van een nieuwe melodie bij de regel TOONSOORT. Hier verschijnt ook het bovenstaande lijstje. Opgeven van een toonsoortverandering doe je met de toonsoortknop op de notatiebalk. Hiermee veranderen alleen de voortekens, niet de toonhoogte; een C blijft genoteerd als C (of hooguit als herstelde C#).

    Transponeren doe je met [PARTIJ|TRANSPONEREN]. Zowel de voortekens als de toonhoogte veranderen nu. Een C verandert in een D bij transponeren van F naar G.

    Transponeren van een partij voor Transponerende instrumenten doe je met [PARTIJ|BEWERKEN]. Zowel de voortekens als de notatie van noten veranderen nu. Tegelijk wordt nu ook de 'transpositie' in rekening gebracht waardoor de partij weliswaar genoteerd wordt in een andere toonsoort maar blijft klinken in de oude toonsoort. Een C verandert in een D (hele noot hoger) maar blijkt vanwege 'transpositie' klinken als een C (precies zoals een klarinettist ook zegt: ik speel een D maar mijn D klinkt als een C op de piano)

Hoe kan ik een dubbelkruis of dubbelmol noteren?

In de meeste gevallen gebeurt dat vanzelf als je de met dubbelkruis te noteren noot verhoogt. Verhogen van bijv. de 1e trap met <+> geeft een extra kruis: in C: C->C#, in F#: F#->F## en krijgt daarmee een dubbelkruis. In sommige gevallen moet je enharmonische verwisseling <x> toepassen, of - bij hoge uitzondering - alternatieve enharmonische verwisseling <alt-shift-x>. (bijv om in C de noot D als C## te noteren...) Zie vooral ook het voortekenmenu onder de dubbelmol op de knoppenbalk.

Als ik een muziekje opvraag dat ik met een eerdere versie van MusiCAD (voor 2.02) gemaakt heb, zie ik op sommige plaatsen ineens dubbelkruisen en/of mollen. Hoe kan dat?

In MusiCAD 2.01 en eerder waren dubbelkruisen/mollen nog niet mogelijk. Een enharmonische verwisseling die in versie 1 bijv. geen effect had, wordt nu ineens zichtbaar als dubbelkruis/mol. Toevallige verhogingen in een toonsoort met veel kruisen zullen nu (terecht) als dubbelkruis genoteerd worden.

Controleer bij onterechte dubbelkruisen/mollen of er per ongeluk enharmonische verwisseling was toegepast en verwijder deze als dit het geval is met nogmaals <x>.

Gebruik BEWERKEN|Verwijder enharmonische verwisselingen om alle enharmonische verwisselingen ongedaan te maken.

 

Meer vragen

musicad.nl
musicad.com
Kruisen en mollen - faq