Inhoud

Musys Software gebruikt het onderstaande privacybeleid in verband met gebruik van onze websites musicad.nl, musicad.org, musicad.com, musicad.eu en musys.nl.

 

Het gebruik van de sites wordt bijgehouden in zogeheten logfiles die in principe bewaard kunnen blijven. Daarnaast wordt webbezoek bijgehouden door (AVG-compliante) Matomo analysesoftware om de website te optimalisen. De (geanonimiseerde) gegevens worden uitsuitend intern gebruikt en niet gedeeld met derden.

 

Door gebruik te maken van downloadformulier en/of interactieve onderdelen van onze websites (formum/wiki) zullen de daarin vermelde gegevens per email verwerkt worden en zodoende onder wettelijke bewaarplicht vallen. De daarmee verzamelde gegevens (IP- email- en postadressen) zullen gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden en het incidenteel op de hoogte brengen van updates van de op de website aangeboden software.

 

Als er naar ons oordeel sprake lijkt te zijn van oneigenlijk gebruik of misbruik van onze websites dan kunnen de betrokken ip-adressen en/of gebruikersnamen de toegang ontzegd worden en zullen pogingen in het werk gesteld worden om de werkelijke identiteit te achterhalen en aangifte te kunnen doen danwel betrokkene of anderszins verantwoordelijke in rechte te kunnen aanspreken.

 

Voor eventuele onduidelijkheden in dit privacybeleid wordt u verzocht contact op te nemen met Musys Software.

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Privacybeleid