Inhoud

In de eerste kolom van het partijenmenu staan de partijnummers. Deze blijven steeds gelijk ook al veranderen de namen, of volgorde van de partijen. Het onderstreepte nummer is de hoofdpartij die bepalend is voor automatische partijen en maatstrepen. De met een pijl aangegeven partij is de actieve partij, alle partijbewerkingen hebben betrekking op deze partij.

 

Een A in deze kolom geeft aan dat de partij automatisch gegenereerd is en dus steeds automatisch aangepast zal worden als de hoofdpartij verandert.

 

Een sterretje geeft aan dat de partij gewijzigd is

musicad.nl
musicad.com
Partijnummers