Inhoud

Je kunt de nootkleur van (een gedeelte van) een partij in een andere kleur weergeven indien nodig.

nootkleurmenu.jpg

Op de plaats waar de kleur moet veranderen gebruik je het kleurenmenu zoals je dat onder [bewerk|gereedschappen] terug kunt vinden.

 

nootkleur.jpg

In een sterk gecomprimeerde partituur met meerdere partijen per balk kan kleur nuttig zijn om partijen uit elkaar te kunnen houden.

 

Op de notatiebalk vind je kleurwisseling terug als 0 K4 waarbij het cijfer het interne kleurnummer is.

musicad.nl
musicad.com
Nootkleur