Inhoud ABC bestanden JPG-bestanden

Toetsdefinities worden bewaard in een z.g. toetsdefinitiebestand met extensie .MSD. Toetsdefinitiebestanden kunnen met ieder tekstbewerkingsprogramma (zoals notepad) bekeken en bewerkt worden.

 

Hierin staan regels die eruit zien als:

   <commando>, <toetsnaam> [,<shiftcode>]

Alles na een uitroepteken wordt genegeerd.

Als shiftcode kunnen voorkomen S, C en A alsmede combinaties

(voor de Shift, Control en Alt-toetsen)

 

Een MSD-bestand ziet er bijvoorbeeld uit als:

!-------------------------------------

! MusiCAD 3.00.598, 02-02-06

!-------------------------------------

InsertChordA, A, S

BlockSelectAll, A, C

SwitchAuto, A, A

ToggleDownStroke, A, SA

SearchCuepointA, A, CA

InsertInfoA, A, SCA

InsertChordB, B, S

MenuBlock, B, C

BarSplit, B, A

ToggleHalfFlat, B, SC

SearchCuepointB, B, CA

InsertInfoB, B, SCA

InsertChordC, C, S

BlockCopy, C, C

SwitchChordInsert, C, A

BlockCopy, C, SC

SearchCuepointC, C, CA

InsertInfoC, C, SCA

InsertChordD, D, S

InsertDaCapo, D, C

InsertDaCapo, D, A

SearchCuepointD, D, CA

InsertInfoD, D, SCA

InsertChordE, E, S

InsertExtraStick, E, A

SearchCuepointE, E, CA

InsertInfoE, E, SCA

InsertChordF, F, S

ToggleDiamondOpen, F, C

InsertFine, F, A

ToggleDiamondClosed, F, SA

SearchCuepointF, F, CA

InsertInfoF, F, SCA

InsertChordG, G, S

InsertGlissando, G, A

SearchCuepointG, G, CA

InsertInfoG, G, SCA

InsertMusicInfoText1, H

ToggleHidden, H, C

SwitchInfoText1Insert, H, A

SearchCuepointH, H, CA

InsertInfoH, H, SCA

InsertMusicInfoText2, I

InsertConditionalLinebreak, I, S

SwitchInfoText2Insert, I, A

ToggleFingerI, I, SA

SearchCuepointI, I, CA

InsertInfoI, I, SCA

InsertMusicInfoText3, J

InsertConditionalPagebreak, J, S

SwitchInfoText3Insert, J, A

SearchCuepointJ, J, CA

InsertInfoJ, J, SCA

InsertRestMulti, K

InsertSectionText, K, S

ToggleSmall, K, C

SearchCuepointK, K, CA

InsertInfoK, K, SCA

ToggleNonLegato, L, S

SearchAgain, L, C

ToggleFingerL, L, SA

SearchCuepointL, L, CA

InsertInfoL, L, SCA

ToggleMordent, M

InsertMIDI, M, S

MenuMIDI, M, C

SwitchMidi, M, A

MenuBlock, M, SC

ToggleFingerM, M, SA

SearchCuepointM, M, CA

InsertInfoM, M, SCA

Repaint, N

ToggleMarcato, N, S

ShiftZero, N, C

ClearOptions, N, A

InsertChordNone, N, SC

InsertChordNC, N, SA

SearchCuepointN, N, CA

InsertInfoN, N, SCA

InsertPercussion, O

InsertCoda, O, S

ToggleOptional, O, C

InsertCoda, O, A

SearchCuepointO, O, CA

InsertInfoO, O, SCA

MenuDynamics, P

InsertDynamics, P, S

InsertPedal, P, A

SearchCuepointP, P, CA

InsertInfoP, P, SCA

InsertSymbol, Q

ToggleStaccatissimo, Q, S

Abort, Q, C

MenuFragments, Q, A

SearchCuepointQ, Q, CA

InsertInfoQ, Q, SCA

InsertRest, R

ToggleRest, R, S

InsertRestMulti, R, C

MenuRest, R, A

BlockRead, R, SC

ToggleFingerR, R, SA

SearchCuepointR, R, CA

InsertInfoR, R, SCA

PlayAll, S

InsertSegno, S, S

SaveFile, S, C

InsertDalSegno, S, A

BlockReSelect, S, SC

InsertExtraStick, S, SA

SearchCuepointS, S, CA

InsertInfoS, S, SCA

ToggleTR, T

InsertTempo, T, S

MenuSwitchText, T, C

MenuText, T, A

BlockTranspose, T, SC

ToggleFingerT, T, SA

SearchCuepointT, T, CA

InsertInfoT, T, SCA

InsertChord, U

ToggleTRRRR, U, S

MenuTempo, U, A

SearchCuepointU, U, CA

InsertInfoU, U, SCA

InsertGrace, V

ToggleUpStroke, V, S

BlockInsert, V, C

MenuGrace, V, A

BlockInsert, V, SC

SearchCuepointV, V, CA

InsertInfoV, V, SCA

InsertWhiteSpace, W

ToggleAccidental, W, S

BlockWrite, W, SC

SearchCuepointW, W, CA

InsertInfoW, W, SCA

ToggleEnhExchange, X

ToggleDrums, X, S

BlockDelete, X, C

QuitEdit, X, A

BlockDelete, X, SC

ToggleAltEnhExchange, X, SA

SearchCuepointX, X, CA

InsertInfoX, X, SCA

InsertSongText3, Y

ToggleHihatOpen, Y, S

Redo, Y, C

SwitchSongText3Insert, Y, A

BlockRemoveText, Y, SC

SearchCuepointY, Y, CA

InsertInfoY, Y, SCA

ToggleSchleifer, Z

ToggleCymbalCrash, Z, S

Undo, Z, C

MenuFragments, Z, A

ClearOptions, Z, SC

SearchCuepointZ, Z, CA

InsertInfoZ, Z, SCA

ToggleBindEnd, 0

ToggleBindEnd, 0, S

ToggleArcLegato, 0, C

InsertConcaveArc, 0, A

ToggleFinger0, 0, SA

SwitchDur1, 1

InsertArpeggio, 1, S

InsertConditional1, 1, A

ToggleFinger1, 1, SA

ToggleRoll1, 1, CA

InsertInfo1, 1, SCA

SwitchDur2, 2

ToggleDotShift, 2, C

InsertConditional2, 2, A

ToggleFinger2, 2, SA

ToggleRoll2, 2, CA

InsertInfo2, 2, SCA

SwitchDurTriplet, 3

InsertBarText, 3, S

InsertConditional3, 3, A

ToggleHalfSharp, 3, SC

ToggleFinger3, 3, SA

ToggleRoll3, 3, CA

InsertInfo3, 3, SCA

SwitchDur4, 4

InsertParagraph, 4, S

InsertConditional4, 4, A

ToggleFinger4, 4, SA

InsertInfo4, 4, SCA

SwitchDurDot, 5

InsertRepeatBar, 5, S

DurQuintuplet, 5, A

ToggleFinger5, 5, SA

InsertRepeatPhrase, 5, CA

InsertInfo5, 5, SCA

SwitchDur16, 6

ToggleFermate, 6, S

InsertConditional13, 6, A

InsertInfo6, 6, SCA

SwitchDur32, 7

DurSeptuplet, 7, A

InsertInfo7, 7, SCA

SwitchDur8, 8

PitchIncOctave, 8, S

InsertConditional24, 8, A

InsertPedalRelease, 8, SA

InsertInfo8, 8, SCA

ToggleBindStart, 9

ToggleBindStart, 9, S

InsertConvexArc, 9, A

InsertInfo9, 9, SCA

TogglePrall, `

ToggleLongPrall, `, S

ToggleMordent, `, C

PitchInc, =

PitchCondInc, =, S

PitchIncDiatonic, =, A

InsertSongText1, [

InsertSongText3, [, S

InsertSongText2, ]

InsertSongText4, ], S

BarLine, BACKSLASH

MenuBarline, BACKSLASH, S

InsertLineSolid, BACKSLASH, A

InsertLineDashed, BACKSLASH, SA

BarRepeat, ;

MenuBarline, ;, S

InsertBarRepeatRight, ;, C

InsertLineDotted, ;, A

InsertBarRepeatLeft, ;, SC

InsertBarRepeatBoth, ;, SA

InsertBarLineDouble, ;, CA

InsertBarLineFatRight, ;, SCA

ToggleSeparate, '

MenuOthers, ', S

ToggleBreakBeam, ', C

ToggleGlue, COMMA

ToggleLeftSign, COMMA, S

InsertCrescendo, COMMA, A

ToggleStaccato, .

ToggleRightSign, ., S

InsertDiminuendo, ., A

PitchCondDec, MINUS

SwitchChordInsert, MINUS, S

AttributeDec, MINUS, C

PitchDecDiatonic, MINUS, A

PitchDec3, MINUS, SC

PitchCondInc, PLUS

PitchCondDec, PLUS, S

AttributeInc, PLUS, C

PitchIncDiatonic, PLUS, A

PitchInc3, PLUS, SC

PitchDecOctave, SLASH

PitchIncOctave, SLASH, S

ToggleStrum, SLASH, A

SwitchChordInsert, SLASH, SA

MenuHelp, F1

MenuHelpKeys, F1, S

MenuContext, F1, C

MenuInfo, F1, A

SaveFragment1, F1, SC

SearchGotoMarker1, F1, SA

InsertFragment1, F1, CA

SearchSetMarker1, F1, SCA

MenuSearch, F2

SearchForward, F2, S

SearchBar, F2, C

SearchCorresponding, F2, A

SaveFragment2, F2, SC

SearchGotoMarker2, F2, SA

InsertFragment2, F2, CA

SearchSetMarker2, F2, SCA

MenuVoice, F3

MenuBlock, F3, S

MenuStaffOptions, F3, C

SwitchCursor, F3, A

SaveFragment3, F3, SC

SearchGotoMarker3, F3, SA

InsertFragment3, F3, CA

SearchSetMarker3, F3, SCA

MenuEditMC, F4

SwitchCursor, F4, S

InsertMusicadCode, F4, C

QuitEdit, F4, A

SaveFragment4, F4, SC

SearchGotoMarker4, F4, SA

InsertFragment4, F4, CA

SearchSetMarker4, F4, SCA

DurTriplet, F5

MenuMove, F5, S

MenuMove, F5, C

SwitchDurTriplet, F5, A

SaveFragment5, F5, SC

SearchGotoMarker5, F5, SA

InsertFragment5, F5, CA

SearchSetMarker5, F5, SCA

DurDot, F6

MenuSymbols, F6, S

MenuSymbols, F6, C

SwitchDurDot, F6, A

SaveFragment6, F6, SC

SearchGotoMarker6, F6, SA

InsertFragment6, F6, CA

SearchSetMarker6, F6, SCA

DurHalf, F7

MenuTrillers, F7, S

MenuTrillers, F7, C

SwitchDurPrev, F7, A

SaveFragment7, F7, SC

SearchGotoMarker7, F7, SA

InsertFragment7, F7, CA

SearchSetMarker7, F7, SCA

DurDouble, F8

MenuCrescendo, F8, S

MenuCrescendo, F8, C

SwitchDurNext, F8, A

SaveFragment8, F8, SC

SearchGotoMarker8, F8, SA

InsertFragment8, F8, CA

SearchSetMarker8, F8, SCA

MenuClef, F9

MenuKey, F9, S

MenuMeter, F9, C

MenuNoteColor, F9, A

SaveFragment9, F9, SC

SearchGotoMarker9, F9, SA

InsertFragment9, F9, CA

SearchSetMarker9, F9, SCA

QuitRequest, F10

MenuTools, F10, S

MenuEditOptions, F10, C

MenuSymbols, F10, A

SaveFragment10, F10, SC

InsertFragment10, F10, CA

SearchClearAllMarkers, F10, SCA

MenuText, F11

MenuOthers, F11, S

MenuGrace, F11, C

MenuAccidentals, F11, A

InsertFragment11, F11, CA

QuitRequest, F12

MenuBarline, F12, S

MenuMarkers, F12, C

MenuTools, F12, A

InsertFragment12, F12, CA

MenuDebugInfo, F12, SCA

QuitEdit, ESC

StaffNext, TAB

StaffPrev, TAB, S

InsertNote, ENTER

InsertCombi, ENTER, S

InsertLineBreak, ENTER, C

InsertPageBreak, ENTER, SC

InsertConditionalLinebreak, ENTER, CA

InsertConditionalPagebreak, ENTER, SCA

Play, SPACE

PlayAll, SPACE, C

DeletePrevItem, BACKSPACE

DeletePrevItem, BACKSPACE, S

ClearOptions, BACKSPACE, C

Undo, BACKSPACE, A

Redo, BACKSPACE, SA

InsertCombi, INSERT

BlockInsert, INSERT, S

BlockCopy, INSERT, C

SwitchCombi, INSERT, A

MenuAccidentals, INSERT, SCA

DeleteItem, DELETE

BlockDelete, DELETE, S

BlockDelete, DELETE, C

CursorHome, HOME

BlockExtendBegin, HOME, S

CursorFirst, HOME, C

StaffFirst, HOME, A

BlockExtendBeginLine, HOME, SA

PitchModifyNone, HOME, SCA

CursorEnd, END

BlockExtendEnd, END, S

CursorLast, END, C

StaffLast, END, A

BlockExtendEndLine, END, SA

PitchModifyNatural, END, SCA

CursorPrevLine, PAGEUP

BlockExtendPrevLine, PAGEUP, S

SearchPrevBarLine, PAGEUP, C

StaffPrev, PAGEUP, A

BlockExtendPrevBarline, PAGEUP, SC

CursorPrevCluster, PAGEUP, SA

PitchModifyDoubleSharp, PAGEUP, SCA

CursorNextLine, PAGEDOWN

BlockExtendNextLine, PAGEDOWN, S

SearchNextBarLine, PAGEDOWN, C

StaffNext, PAGEDOWN, A

BlockExtendNextBarline, PAGEDOWN, SC

CursorNextCluster, PAGEDOWN, SA

PitchModifyDoubleFlat, PAGEDOWN, SCA

CursorUp, UP

BlockExtendPrevLine, UP, S

ToggleUp, UP, C

ShiftUp, UP, A

ToggleArcUp, UP, SC

PitchModifySharp, UP, SCA

CursorDown, DOWN

BlockExtendNextLine, DOWN, S

ToggleDown, DOWN, C

ShiftDown, DOWN, A

ToggleArcDown, DOWN, SC

PitchModifyFlat, DOWN, SCA

CursorPrev, LEFT

BlockExtendPrev, LEFT, S

CursorPrevBar, LEFT, C

ShiftLeft, LEFT, A

BlockExtendPrevBar, LEFT, SC

CursorPrevText, LEFT, SA

MoveLeft, LEFT, CA

CursorPrevNote, LEFT, SCA

CursorNext, RIGHT

BlockExtendNext, RIGHT, S

CursorNextBar, RIGHT, C

ShiftRight, RIGHT, A

BlockExtendNextBar, RIGHT, SC

CursorNextText, RIGHT, SA

MoveRight, RIGHT, CA

CursorNextNote, RIGHT, SCA

MouseInsert, MOUSELEFT

MouseLocalMenu, MOUSERIGHT

SwitchDur1, 1KP

SwitchDur2, 2KP

SwitchDurTriplet, 3KP

SwitchDur4, 4KP

SwitchDurDot, 5KP

SwitchDur16, 6KP

SwitchDur32, 7KP

SwitchDur8, 8KP

SwitchDurDot, DOTKP

PitchCondInc, PLUSKP

AttributeInc, PLUSKP, C

PitchIncDiatonic, PLUSKP, A

PitchInc3, PLUSKP, SC

PitchCondDec, MINUSKP

AttributeDec, MINUSKP, C

PitchDecDiatonic, MINUSKP, A

PitchDec3, MINUSKP, SC

PitchDecOctave, SLASHKP

ToggleStrum, SLASHKP, A

PitchIncOctave, ASTERISKKP

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
MSD-bestand