Inhoud Helpletters Liedtekst

Als toetsen zoals <'>, <`>, <">, <^> niet lijken te werken kan er sprake zijn van ongewenste tussenkomst van Windows die toetsreeksen voor diakritische tekens gebruikt die beginnen met <'> enz. MusiCAD werkt alleen met de standaardtoetsen als de invoertaal op Engels met toetsenbord Verenigde Staten staat. Met name alle internationale toetsenborden laten windows gebruik maken van de genoemde toetsreeksen. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van de knoppenbalkcommando's of een andere sneltoets toewijzen, waarmee je het probleem omzeilt.

 

Wijzigen invoertaal:

    [Start|Instellingen|Configuratiescherm|Landinstellingen]

    Kies tabblad Talen

    Druk op de knop details

    Onder Instellingen voeg je indien nodig als invoertaal EN (verenigde staten) met toetsenbord Verenigde Staten toe (niet internationaal!)

    Als er meerdere invoertalen geselekteerd zijn dan laat windows de taalbalk zien waar je kunt schakelen tussen invoertalen.

 

landinstelling.jpg

 

talen.jpg

musicad.nl
musicad.com
Invoertaal