Inhoud Lange pralltriller triller

Flageoletten worden regelmatig gebruikt op snaarinstrumenten. In plaats van de snaar op de 'gewone' manier te bespelen wordt deze licht gedempt waardoor de grondtoon van de snaar verhinderd wordt te klinken. Voor het noteren zijn twee tekens in gebruik.

Ofwel de speelwijze wordt genoteerd, ofwel de resulterende klank (octaaf,kwint of kwart hoger dan gespeeld)

flageolet.jpg

Beide tekens worden ook gebruikt in percussienotatie

musicad.nl
musicad.com
flageolet