Inhoud Cursor Herstellen

In meerstemmige partijen is het in sommige gevallen nuttig om aan 1 nootbolletje twee stokken te noteren. Een stok omhoog en de ander omlaag. De toetscombinatie <alt-E> zorgt daarvoor. In weer andere gevallen is het nuttiger om beide noten juist naast elkaar te plaatsen. Als beide noten een expliciete stokrichting krijgen dan zullen de noten over elkaar heen vallen en er dus twee stokken aan een bolletje verschijnen. Als slechts één van beide een expliciete stokrichting heeft dan staan ze naast elkaar.

 

extra_stok_aan_noot.jpg

Zie ook:

     extra noot aan stok

musicad.nl
musicad.com
Extra stok aan noot