Inhoud

Voor het maken van automatisch gegenereerde slagwerkpartijen kun je onder drumopties aangeven hoe de partij gemaakt moet worden.

drumopties.jpg

Een nieuwe (automatische) drumpartij is bij te maken met [NieuwePartij] waarna je kiest voor Drumpartij.

Voor 8 tellen (twee 4/4 maten) is voor iedere tel op te geven welk percussie instrument wat moet spelen.

auto-drumpartij .jpg

 

Zie ook:

     percussieopties

     percussienotatie

     slagwerknotatie

     voorbeelden - percussie

musicad.nl
musicad.com
Drumopties