Inhoud

Het is niet moeilijk om een installatie CD te maken met MusiCAD daarop. Voor eigen gebruik is dat nog toegestaan ook. Alle benodigde bestanden zijn hier op te halen.

 

Het 'recept' voor een CD:

 

Men neme,

    een CD-brandprogramma naar keuze (RecordNow, EasyCDCreator, Nero),

    een blanco CD,

    een of meerdere installatieversies van MusiCAD (MC3B626.EXE)

    eventueel een opstartbestandje AUTORUN.INF met daarin de tekst:

     [autorun]

     OPEN=MC3B626.EXE

 

Bij OPEN staat vermeld welk programma gestart moet worden als de CD in de speler gestopt wordt: MC3B626.EXE. Zo'n bestandje kun je zelf maken met notepad (opslaan als AUTORUN.INF) Zonder dit startbestandje zal de CD niet uit zichzelf starten als deze in het cd-station gedaan wordt en moet voor installatie nog MC3B626.EXE aangklikt worden.

    Zet alle te branden bestanden in een map op de PC waar je de schijf wilt branden.

    Open het brandprogramma

    selecteer gegevens-CD (data-CD) maken.

    voeg bestanden toe: minstens 1 .EXE en het AUTORUN.INF bestand.

    branden maar.

musicad.nl
musicad.com
cd-branden